JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
  • Rejony Pracy Socjalnej

Bezpłatny kurs komputerowy dla osób od 50 roku życia

Opublikowano: środa, 04, lipiec 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym organizowanym przez ReComp Bujakowski, Majewski s.c., który jest kierowany do osób od 50 roku życia:

 - kobiety i mężczyźni,

 - osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo np. emeryci i renciści,

 - łącznie 10 osób w grupie (istnieje możliwość utworzenia kilku grup).

Kurs obejmuje 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia mogą odbywać się popołudniami, od rana, a także w weekendy.

Każdy uczestnik otrzyma materiały pomocnicze. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Na czas trwania kursu firma szkoląca zapewnia komputery oraz catering kawowy podczas trwania kursu.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby niepełnosprawne.

 Istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu w kwocie ryczałtowej ( kryteria: niepełnosprawność lub brak zatrudnienia oraz miejsce realizacji szkolenia poza miejscem zamieszkania uczestnika ). Kontakt z firmą organizującą szkolenie : ReComp Bujakowski, Majewski s.c. ulica Sportowa 34; 62-570 Rychwał

 Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć uczestnictwa do pracownika socjalnego: Grażyna Zakonek tel. : 502 312 395

 

Odsłony: 491

Aktualności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Źródła nie znaleziono