Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

Opublikowano: środa, 19, sierpień 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że od 1 września wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodzie za 2014 r. wypełnione na podstawie zeznań podatkowych (do wglądu organu) bądź zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.


Jednocześnie przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczeń rodzinnych na dziecko uczące się w szkole PONADGIMNAZJALNEJ jest przedłożenie w terminie 1-10 września 2015r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.


Wnioski należy składać w GOPS Sławoborze, ul. Leśna 1A, pokój nr 5.

 

Odsłony: 606