• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
 • Rejony Pracy Socjalnej

Świadczenia rodzinne - nowe kryterium, zasiłki i dodatki

Opublikowano: wtorek, 06, październik 2015

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że od dnia 01.11.2015 r. do dnia 31.10.2017r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe, które wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie ( 764,00zł na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem).

 

 


Wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

Zasiłek rodzinny:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. - 124,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. ż. - 135,00 zł

 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • samotnego wychowania dziecka – 193,00 zł
 • wychowania w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno¬sprawnego – 90,00 zł (do 5 r.ż.) / 110,00 zł (powyżej 5 r.ż.)
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł (dojazd)/ 113,00 zł (internat)Poniższe dodatki do zasiłku rodzinnego i inne świadczenia rodzinne pozostają bez zmian:

 • urodzenia dziecka – 1 000,00zł
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł

 

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł
 • Zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł
 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się żywego dziecka – 1 000,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne – 1 406,00 zł

 

 

Odsłony: 568