Terapeuta rodzinny

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2015

 

Z pomocą rodzinie...

 

Nie tylko pomagać, ale chciałoby się pomagać mądrze. W tym celu staramy się bardzo indywidualnie podchodzić do rodzin i dokładnie rozeznawać sytuację potrzebujących, aby  jak najtrafniej udzielać wsparcia.

 

Chcielibyśmy zatroszczyć się o rodziny, pragniemy  wspierać  rodziców i małżonków, którzy na swojej drodze napotkali, przerastające ich często, trudności. Przez wsparcie , przez towarzyszenie i pomoc, chcielibyśmy wnieść choć trochę światła i nadziei w miejsca często wydające się pełnymi mroku i beznadziei.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu stawiając czoła tym problemom organizuje w placówce spotkania specjalistyczne z terapeutą rodzinnym.

 

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą , o ważnych dla niej sprawach. Zazwyczaj odbywa się podczas cyklu spotkań. Tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje w rodzinie, z którymi borykają się jej członkowie, a które mają wpływ na to jak funkcjonują ze sobą i jak się ze sobą czują. Czasami celem tych rozmów jest to, żeby zrozumieć co się dzieje w rodzinie (czemu jest tak trudno) i znaleźć satysfakcjonujące sposoby radzenia sobie z problemami. Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców.

 

Szczególne znaczenie w pracy terapeutycznej położyliśmy na wsparcie ofiar przemocy w rodzinie. Przemoc domowa ma miejsce, gdy jedna osoba stara się kontrolować drugą i zaznacza swoją siłę w związku. Może się na nią składać krzywdzenie fizyczne, emocjonalne, seksualne lub finansowe. Każdego może dotknąć wykorzystywanie i może się to zdarzyć w każdym domu.

 

Przemoc fizyczna to chyba najbardziej rozpoznawalny rodzaj krzywdzenia. Może prowadzić do obrażeń fizycznych, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie życia. Nie zawsze wynikiem przemocy fizycznej są widoczne ślady lub blizny.  Krzywdzenie emocjonalne jest tak samo szkodliwe jak przemoc fizyczna. Często składają się na nią groźby oraz rzeczywista przemoc fizyczna lub seksualna. Jeżeli w związku dochodzi do kontroli i krzywdzenia, prawdopodobieństwo stosowania przymusu seksualnego i wykorzystania seksualnego jest wysokie. Osobom krzywdzonym przez partnerów trudniej jest wynegocjować współżycie płciowe z partnerem oparte na wolnej woli i równości. Wykorzystanie finansowe to rodzaj przemocy domowej, w której sprawca wykorzystuje pieniądze jako narzędzie kontroli nad partnerem.  

 

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie rodzin dotkniętych różnymi trudnościami i kryzysami , ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziny dotknięte przemocą domową . W placówce  powołana została grupa wsparcia. W planach jest uruchomienie telefonu zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie  oraz zajęcia terapeutyczne dla ofiar przemocy w formie grupowej oraz indywidualnej. Szczegółowe informacje dotyczące grup wsparcia udzielane są pod nr telefonu: 94 36 47 564.

 

Nie czekaj, aż sytuacja się pogorszy, pomóż sobie już teraz!

 

Justyna Jurecka
GOPS w Sławoborzu

 

Odsłony: 3402