Wsparcie mediacyjne z zastosowaniem elementów mediacji rodzinnych

Opublikowano: poniedziałek, 22, sierpień 2016

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu można uzyskać wsparcie mediacyjne które prowadzone jest z zastosowaniem elementów mediacji rodzinnych przez wykwalifikowaną osobę z przygotowaniem mediacyjnym.


Mediacja jest skuteczną formą rozwiązania sporu, konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za zgodą wszystkich stron, członkami tej samej rodziny, pomaga uczestnikom samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Zapraszamy więc rodziny pogrążone w kryzysie i konfliktach do pokojowego rozwiązywania swoich problemów i nieporozumień z najbliższymi.

Sytuacje w jakich możemy zastosować wsparcie mediacyjne z elementami mediacji rodzinnych:

  • konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazania do terapii),
  • konflikt między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi),
  • pomoc w uzgadnianiu opieki nad członkami rodziny, chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku.


W jakich sytuacjach wsparcie mediacyjne nie pomoże?

  • kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc,
  • kiedy jedna z osób lub obydwie są uzależnione od narkotyków lub alkoholu,
  • kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne,
  • kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia i bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu,
  • kiedy żadna ze stron nie bierze pod uwagę możliwości ugodowego załatwienia spornych kwestii.


W celu umówienia się na spotkanie wsparcia mediacyjnego należy zgłosić się osobiście lub telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu, do Pani Ewy Kretowicz.

 

Odsłony: 1793