JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
  • Rejony Pracy Socjalnej

Diagnoza usług opiekuńczych w roku 2016

Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starszej i w jej najbliższym otoczeniu.  Postępujący proces starzenia się populacji, zwiększający się udział osób starszych w społeczeństwie (w tym osób wymagających wsparcia), zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca liczba rodzin niepełnych) oraz niewysoki status ekonomiczny seniorów, w szczególności osób samotnych (według danych ZUS i IPiSS, w 2010 roku świadczenia ponad 55% emerytów nie przekraczały kwoty przeciętnej emerytury tj. 1.353,47zł netto), to czynniki które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ze strony gminy to forma usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami w listopadzie 2016

Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w listopadzie 2016 r.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2016

Opublikowano: czwartek, 29, wrzesień 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2016 r.

Czytaj więcej...

Rodziny wspierające

Opublikowano: środa, 07, wrzesień 2016

POSZUKUJEMY CHĘTNE RODZINY DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać rodzinom, które  nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania dzieci 

Czytaj więcej...

Lokalna Kampania „Reaguj na Przemoc” 2016

Opublikowano: wtorek, 30, sierpień 2016

W ramach profilaktyki dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w dniu 27.08.2016 r. podczas obchodów Dożynek Gminnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zorganizował Kampanię „Reaguj na Przemoc”. Skierowana była do każdej grupy wiekowej, dominowała jednakże grupa bardzo młodych osób.

Czytaj więcej...