JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu
  • Rejony Pracy Socjalnej

,,Rodzina bez przemocy – rodzina na tak” - konkurs plastyczny

Opublikowano: poniedziałek, 28, listopad 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sławoborze do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą ,,Rodzina bez przemocy – rodzina na tak”.

 

Czytaj więcej...

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przystąpił do międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Diagnoza usług opiekuńczych w roku 2016

Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starszej i w jej najbliższym otoczeniu.  Postępujący proces starzenia się populacji, zwiększający się udział osób starszych w społeczeństwie (w tym osób wymagających wsparcia), zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca liczba rodzin niepełnych) oraz niewysoki status ekonomiczny seniorów, w szczególności osób samotnych (według danych ZUS i IPiSS, w 2010 roku świadczenia ponad 55% emerytów nie przekraczały kwoty przeciętnej emerytury tj. 1.353,47zł netto), to czynniki które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ze strony gminy to forma usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami w listopadzie 2016

Opublikowano: czwartek, 27, październik 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w listopadzie 2016 r.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2016

Opublikowano: czwartek, 29, wrzesień 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w październiku 2016 r.

Czytaj więcej...

Aktualności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Źródła nie znaleziono