JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Projekt "Akademia Kompetencji Kluczowych"

Opublikowano: środa, 13, listopad 2019

Projekt "Akademia Kompetencji Kluczowych" realizowany jest przez Cadsoft Tomasz Grzyb w partnerstwie z Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– ukończyły 25 rok życia

posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego

– z własnej inicjatywy zgłaszają chęć wzięcia udziału w szkoleniach

nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

nie zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

A także przynależą przynajmniej do jednej z grup tj. :

– są osobami po 50 roku życia
– są osobami o niskich kwalifikacjach według ISCED3, tj. ukończyły: liceum ogólnokształcące/ liceum profilowane/ uzupełniające liceum ogólnokształcące/ technikum/ technikum uzupełniające/  zasadniczą szkołę zawodową

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego – w miejscach gdzie utworzy się grupa 12 osób na jednorodnym poziomie znajomości języka angielskiego, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom znajomości języka angielskiego badany jest poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego, który określi poziom zaawansowania językowego.

Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą nacisk na wszystkie sprawności językowe zgodnie ze standardem ESOKJ.

Szkolenia zakończone są międzynarodowym egzaminem oraz wydaniem międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji językowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia języka angielskiego.

- szkolenie bezpłatne dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Szkolenia komputerowe ICT w wymiarze 60 godzin dydaktycznych mogą odbywać się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego – w miejscach gdzie utworzy się grupa 10 osób o podobnym poziomie umiejętności komputerowych w określonym zakresie, chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umiejętności komputerowe badane są poprzez wypełnienie przez Kandydata na Uczestnika szkolenia testu diagnostycznego. Każde szkolenie będzie obejmowało właściwe kompetencje z 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów zgodnie ze Standardami wymagań dla kompetencji informatycznych DIGCOMP.

Szkolenia zakończone są egzaminem zewnętrznym zgodnym z DIGCOMP oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kwalifikacji/kompetencji cyfrowych. Dodatkowo każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia komputerowego ICT.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej  http://masterlang.pl/akk/

 

Plakat z informacjami o projekcie
Plakat z informacjami o projekcie
Odsłony: 1000