JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Informacja o kartach przedpłaconych

Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2020

 

Klienci GOPS Sławoborze mogą skorzystać z założenia w banku karty przedpłaconej zamiast założenia rachunku bankowego!

 

 

 

Karty przedpłacone dla osób fizycznych

 

Karta przedpłacona to karta płatnicza, za której pomocą można dokonywać płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo- usługowych akceptujących karty, bankomatach.

 

Kartą można dokonywać operacji:

  • wypłaty gotówki w bankomatach,

  • płatności bezgotówkowych w punktach handlowo- usługowych.

 

Karta przedpłacona:

  • karta przedpłacona funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na rachunek karty,

  • operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny rachunek karty),

  • rachunek , do którego wydano kartę obciążany jest kwotami poszczególnych transakcji.

 

Wydawanie karty:

  • karta wydawana jest dla osób fizycznych,

  • karta jest ważna rok (karta nie jest wznawiana automatycznie na kolejny rok).

 

Funkcjonalność karty:

  • kartą można dokonywać operacji do wysokości kwoty dostępnej pomniejszonej o nierozliczone operacje dokonywane kartą,

  • wykorzystanie środków dostępnych na rachunku karty jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych przy pomocy karty.

 

Odsłony: 382