JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Opublikowano: środa, 18, styczeń 2023
Grafika ilustracyjna
Grafika ilustracyjna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że od dnia  02.01.2023r. do dnia 29.02.2024 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych:

1)  wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 2022-12-21.

2)  jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

- przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

 

Wzór wniosku do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Odsłony: 284