Aktualne kwoty świadczeń rodzinnych

Opublikowano: wtorek, 06, październik 2015

 

Zasiłek rodzinny:

 • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r. ż. - 124,00 zł
 • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 r. ż. - 135,00 zł

 
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • samotnego wychowania dziecka – 193,00 zł
 • wychowania w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno¬sprawnego – 90,00 zł (do 5 r.ż.) / 110,00 zł (powyżej 5 r.ż.)
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 69,00 zł (dojazd)/ 113,00 zł (internat)
 • urodzenia dziecka – 1 000,00 zł
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł

 

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł, od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł
 • Zasiłek dla opiekuna – 620,00 zł
 • Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się żywego dziecka – 1 000,00 zł
 • Świadczenie pielęgnacyjne – 2 458,00 zł
 • Świadczenie rodzicielskie - 1 000,00 zł

 

 

Odsłony: 4602