Świadczenia niepieniężne

Opublikowano: czwartek, 13, sierpień 2015

 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczamy:

 • pracę socjalną
 • bilet kredytowany
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • pomoc rzeczową, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencję kryzysową
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

 

Odsłony: 3970