Karta Dużej Rodziny

Opublikowano: piątek, 21, sierpień 2015

 

Karta Dużej Rodziny to projekt opracowany przez Zespół ds. Karty Dużej Rodziny działający przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społeczne. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele samorządów, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Środowiska, Kultury i dziedzictwa narodowego, Sportu i turystyki oraz Transportu budownictwa i gospodarki morskiej.

Projekt ten przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. W zamierzeniu zniżki te będą dotyczyły usług oferowanych przez podmioty prywatne oraz instytucje publiczne. Rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety wstępu do muzeów, na wydarzenia kulturalne, koncerty, także na tańsze przejazdy komunikacją publiczną. Pełny i stale aktualizowany wykaz uprawnień dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie rodzina.gov.pl.

Projekt funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863).

Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny z przynajmniej trójką dzieci. Rodzice otrzymują kartę dożywotnio natomiast dzieci do ukończenia 18 roku życia lub maksymalnie do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Dzieci niepełnosprawne otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu na wniosek uprawnionego członka rodziny.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu w pokoju nr 3.

 

Odsłony: 3680