Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Opublikowano: poniedziałek, 20, grudzień 2021
Grafika ilustracyjna
Grafika ilustracyjna

 

Dnia 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku pieniężnego wyniosą:

 

Zmianie ulegną także kwoty świadczeń z pomocy społecznej:

 

Kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego ustalona została na poziomie 345,00 zł.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

Odsłony: 369