Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu z dniem 01 stycznia 2022 r. została utworzona Placówka Wsparcia Dziennego. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Sławoborze. Do Placówki mogą uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 15 r. ż.  Do Placówki Wsparcia Dziennego przyjmowane są dzieci na pisemną prośbę rodziców.  Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia podejmuje Kierownik Placówki.

Zajęcia w formie pracy podwórkowej są prowadzone przez wychowawcę w miejscu przebywania dzieci i młodzieży, lub w miejscach użyteczności publicznej jak szkoła, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, świetlice, boiska, obiekty sportowe, place zabaw, itp.

Działania podejmowane w placówce to m.in. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie działań animacyjnych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych, pobudzanie i zachęcanie do konstruktywnego działania oraz alternatywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w lekcjach w miarę możliwości.

Placówka Wsparcia dziennego jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

Harmonogram zajęć

W ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Sławoborzu zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 11:00 do 14:30. Zajęcia odbywają się w "Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Sławoborzu" lub innym umówionym miejscu.

W przypadku zmiany terminu godzin lub miejsca spotkań opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Sławoborzu