Ułatwienia dostępu

tel./fax 94 36 475 64 | sekretariat@gops.slawoborze.pl       

Dyżury specjalistów

Potrzebujesz pomocy prawnej, psychologicznej lub terapeutycznej?

Umów się na wizytę!

Przemoc domowa

Doświadczasz lub byłeś świadkiem przemocy domowej?

Zgłoś się do nas!

Telefony zaufania

Dowiedz się gdzie i jak możesz uzyskać pomoc.

Wykaz numerów telefonów.

Rejony pracy socjalnej

Skontaktuj się z pracownikiem socjalnym z Twojego rejonu.

Sprawdź swój rejon!

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi i wymagającymi pomocy przebywającymi na terenie Gminy Sławoborze


KROK 1

Informację o osobie bezdomnej z terenu Gminy Sławoborze kierujemy do Kierownik GOPS Sławoborze:

 • w godzinach pracy Ośrodka pod nr tel. (94) 36 47 564
  po godz. 15:00 pod nr tel. 502 312 393

lub do Wójta Gminy Sławoborze:

 • w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. (94) 36 47 559

W razie, gdy osoba bezdomna wymaga pomocy medycznej wzywamy odpowiednie służby na numery alarmowe 112 lub 999

Osoba interweniująca powiadamia jedynie w/w osoby/ służby.

KROK 2 (tylko dla Kierownika GOPS)

W godzinach pracy Ośrodka:

Kierownik GOPS Sławoborze bądź osoba upoważniona kontaktują się z instytucjami w celu umieszczenia bezdomnego w odpowiedniej placówce oraz organizuje transport.

 

Po godzinach pracy Ośrodka:

Kierownik GOPS Sławoborze zawiadamia osoby przez nią wyznaczone do przybycia na miejsce. Osoba uprawniona przez Kierownik GOPS Sławoborze kontaktuje się z odpowiednimi placówkami w celu umieszczenia w nich bezdomnego i organizuje transport.

W sytuacji, kiedy osoby bezdomne odmawiają przyjęcia zorganizowanej pomocy schroniska i świadomie decydują się na egzystencję, która jest dla nich niebezpieczna i gdy osoba bezdomna nie wyraża zgody na umieszczenie w schronisku, służby nie mają prawa jej do tego zmusić. Miejsce jej pobytu musi być monitorowane przez pracowników socjalnych oraz służby mundurowe.

 

Osoby i instytucje do kontaktu:

 • 94 36 47 564 GOPS Sławoborze
 • 502 312 393 Kierownik GOPS Sławoborze – Natalia Kołodziejczak
 • 94 36 47 559 Urząd Gminy Sławoborze
 • 694 470 726 Komendant Straży Leśnej (Gościno) – Robert Szostak
 • 511 478 596 Komendant Gminny OSP – Jan Anusz
 • 510 816 746 Prezes OSP Sławoborze – Waldemar Giniewski
 • 604 208 442  Komendant Straży Leśnej (Świdwin) – Grzegorz Gulbas