Wolny wybór - lepsze życie - projekt socjalny

Opublikowano: czwartek, 20, luty 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Wolny wybór - lepsze życie”

 

czyli

 

jak żyć by być wolnym

 

od przemocy, uzależnień

 

i innych zagrożeń.

 

 

Sławoborze, 2020

 

 

 

 

 

1. DIAGNOZA PROBLEMU

 

Na przełomie lat dostęp do internetu i ogólnie postępująca cyfryzacja są zjawiskami normalnymi. W dzisiejszych czasach w 95% domostw znajduje się komputer czy telefon komórkowy z możliwością dostępu do internetu. Młodzież a nawet dzieci w wieku przedszkolnym niejednokrotnie lepiej posługują się tymi narzędziami niż ich rodzice. Ogólna dostępność do internetu przekłada się niestety na czas jaki dzieci zamiast na podwórku z rówieśnikami spędzają przed monitorami komputerów. Kontakt z drugą osobą z relacji bezpośredniej zmienił się na kontakty przez komunikatory i portale społecznościowe gdzie nie potrzebne jest wyjście z własnego pokoju a nawet łóżka. W badaniach przeprowadzonych przez CBOS w 2018 roku wynika, że wzrasta liczba godzin spędzonych przed monitorem, i tak dzieci 6-12 lat spędzają 14h/tyg przed komputerem a młodzież 16-19 lat już 28h/tyg1. Ukazuje to jak z wiekiem zwiększa się drastycznie czas spędzony w internecie. Ma to negatywny wpływ nie tylko na psychikę dziecka ale również na ogólne funkcjonowanie jego organizmu. Słabsza koncentracja w ciągu dnia, zmęczenie, ból głowy powodują, że młodzież zaczyna sięgać po środki psychoaktywne pozornie tylko „poprawiające” ich stan.

Zły wpływ na organizm mają również treści do jakich młodzi ludzie mają dostęp w internecie, nie zawsze są one odpowiednie dla ich wieku a często wręcz stają się dla nich niebezpieczne. Nieodpowiednie korzystanie z informacji jakie zawarte są w sieci jak również ilość czasu jaką młodzi ludzie spędzają przed monitorami niosą ze sobą mnóstwo zagrożeń, przekładających się niejednokrotnie na ich zachowania i relacje społeczne.

Głównym problemem jest anonimowość w sieci. Często młode osoby myślą, że podpisując się jedynie krótkim, nic nie mówiącym nickiem, mogą bezkarnie wyrażać krytykę wobec innych. Ogólnie rozumiana przemoc jaka poprzez media jest rozpowszechniana staje się coraz częściej przyczyną samobójstw wśród młodych ludzi. Hejty, fake newsy czy inne tego typu zachowania w sieci mają ogromny wpływ na psychikę dziecka. Brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem i nieumiejętność współpracy w grupie zaburzają jego zachowania społeczne. Dziecko staje się bardziej agresywne i obojętne wobec innych. Zamyka się w swoim wirtualnym świecie nie potrafiąc radzić sobie z własnymi emocjami.

Ważne jest więc uświadamianie od najmłodszych lat jakie zagrożenia niesie ze sobą internet, jak dobrze z niego korzystać oraz pokazać młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

2. CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodych ludzi o skali problemu jakim jest cyberprzemoc i używki wpływające destrukcyjnie na organizm człowieka a także zaproponowanie i zachęcanie młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Dzięki warsztatom młodzi ludzie dowiedzą się:


- jak być bezpiecznym w sieci i jak prawidłowo korzystać z mediów społecznościowych,
- jakie zagrożenia niesie ze sobą internet i jak negatywnie może wpłynąć na ich rozwój,
- czy istnieje anonimowość w sieci i jak chronić swoje dane,
- jak skutecznie reagować na zachowania obcych osób w sieci i kim są przestępcy internetowi
- jakie negatywne skutki dla zdrowia niesie ze sobą dopalacze, narkotyki czy alkohol,
- jak skutecznie radzić sobie ze zmęczeniem bez „wspomagaczy”,
- jak spędzać czas wolny bez uzależnień szkodliwych dla zdrowia.

 

4. GRUPA DOCELOWA

 

Grupa odbiorców będą dzieci i młodzież z terenu gminy Sławoborze w wieku od 10 do 14 roku życia. Dodatkowo dzieci w wieku od 7 roku życia biorący udział w konkursie plastycznym.

 

5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 

Projekt będzie realizowany w październiku 2020 r. Warsztaty odbędą się w świetlicy OSP w Sławoborzu.

 

6. OCZEKIWANIA I EFEKTY

 

Założeniem projektu jest by uczestnicy warsztatów potrafili dokonywać mądrych wyborów i w bezpieczny dla nich sposób korzystać z tego, co oferuje im dzisiejszy świat.


Po zakończeniu projektu każdy uczestnik będzie potrafił:


- rozsądnie korzystać z nowych technologii,- w bezpieczny sposób poruszać się w sieci i korzystać z portali społecznościowych,
- świadomie chronić swoje dane w cyberprzestrzeni,
- prawidłowo rozpoznać i reagować na zachowania obcych osób w internecie,
- radzić sobie skutecznie ze zmęczeniem bez „wspomagaczy”,
- korzystać z alternatywnych form spędzania czasu wolnego jakie oferowane są na terenie regionu.


Zakończeniem projektu będzie wyłonienie laureatów konkursu plastycznego w październiku 2020r.

 

8. HARMONOGRAM PROJEKTU

 

 

 

termin

wydarzenie

Grupa docelowa

Źródło finansowania/ organizacja

 

Październik 2020r.

 

 

Ogłoszenie konkursu plastycznego i multimedialnego „Bo w realu nie ma nudy”

Dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat z terenu gminy Sławoborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, Sołtys Sołectwa Sławoborze

 

Październik 2020r.

Rozpoczęcie zapisów na warsztaty (liczba uczestników ograniczona max. 15 osób)

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Sławoborze - klasy VI - VIII

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Październik 2020r.

Warsztaty – Narkotyki i dopalacze; Aspekty prawne związane z posiadaniem i używaniem środków niedozwolonych; Alkoholizm; Tytoń – trendy spożywania i zagrożenia zdrowotne

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Sławoborze - klasy VI - VIII

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Październik 2020r.

Warsztaty cyberprzemoc, social media, seksting, uzależnienia od internetu i smartfonów

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Sławoborze - klasy VI - VIII

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

 

Październik 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, oficjalne zakończenie projektu wraz z rozdaniem certyfikatów za udział w warsztatach.

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Sławoborze w wieku od 7 do 14 lat

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu/ Sołtys Sołectwa Sławoborze

 

 

*Warsztaty przeprowadzi firma zewnętrzna

 

9. Projekt realizowany przy współpracy z sołtysem Panią Anną Thiel i radą sołecką sołectwa Sławoborze.

 

10. PARTNERZY

 

- Rejon Dzielnicowych w Sławoborzu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

Projekt opracowała Jolanta Kucharska – Pracownik Socjalny

 

1)Komunikat z badań CBOS Nr 129/2018 „Dzieci i młodzież w internecie- korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów” X 2018

 

Odsłony: 3474