Wnioski do GOPS Sławoborze przez Internet

Opublikowano: poniedziałek, 18, styczeń 2016

Informujemy, że za pomocą portalu Emp@tia oraz platformy eWnioski na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej istnieje możliwość wypełnienia wniosków w sprawach dotyczących Świadczenia Wychowawczego, Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny.

 


Wypełniony w formie elektronicznej wniosek można następnie przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.


Pełna lista wniosków możliwych do wypełnienia w module eWnioski z podziałem na kategorie:

Świadczenie Wychowawcze:

 • SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego


Pomoc Społeczna:

 • PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
 • PS-2 to Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej
 • PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny


Karta Dużej Rodziny:

 • KDR to Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny


Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)

 

Fundusz Alimentacyjny:

 • FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • FA-2 to Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

 

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia
 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie
 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej


Instrukcja składania wniosku przez Internet:


W celu złożenia wniosku elektronicznie:

 1. Załóż bezpłatne konto na ePUAP lub użyj elektronicznego podpisu kwalifikowanego.
 2. W przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia zarejestruj swoje konto klikając w pole LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA (w prawym górnym rogu ekranu).
 3. Po zarejestrowaniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany do modułu eWnioski.
 4. Będąc już zalogowanym uzupełnij wniosek i prześlij go elektronicznie do właściwego OPS lub urzędu.
 5. Wszelkie informacje dotyczące rozpatrzenia twojego wniosku dostępne są z poziomu twojego konta na portalu emp@tia.

 

 

 

 

 

Odsłony: 5033