Zespół do spraw asysty rodzinnej

Opublikowano: poniedziałek, 20, marzec 2023

 

Zarządzeniem nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 21.05.2012r.  został utworzony Zespół ds. Asysty Rodzinnej, którego motto brzmi:

 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony
i pomocy osób dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery
szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój
i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony
przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest
podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem
rozwoju i dla dobra wszystkich jej członków w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna
ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez
współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących
z dziećmi i rodzicami.”

(z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

Spotkania Zespołu ds. asysty rodzinnej odbywają się nie rzadziej jak raz na 3 miesiące, lub według potrzeb.

 

Do zadań Zespołu należy między innymi:

 1. diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów,
 2. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności wypełniania tej funkcji,
 3. prowadzenie działań wspierających na rzecz rodzin biologicznych, których dzieci znajdują się poza rodziną,
 4. prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
 5. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 6. organizowanie dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej, konsultacji indywidualnych, porad psychologicznych oraz prawnych,
 7. współtworzenie gminnego programu wspierania rodziny,
 8. współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 9. współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
 10. współpraca ze szkołami, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej ma charakter otwarty. W jego skład wchodzą:

 1. Koordynator Zespołu  - pracownik socjalny Marzena Skraburska, tel. 943652006,  kontakt z koordynatorem zespołu za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pracownicy socjalni wykonujący środowiskową pracę socjalną w GOPS Sławoborze (wg rejonu, w którym zamieszkuje klient, którego dotyczy postępowanie),
 3. Asystent rodziny,
 4. Pedagodzy szkolni,
 5. Pielęgniarki: szkolna i środowiskowa,
 6. W uzasadnionych przypadkach na posiedzenie Zespołu są zapraszani przedstawiciele innych instytucji niebędący członkami Zespołu lub osoby, które mogą mieć wpływ na diagnozę problemu lub organizację i realizację planu pomocy. Mogą to być: kuratorzy sądowi, dzielnicowy KPP, koordynatorzy pieczy zastępczej.

 

 

 

 

 

Odsłony: 550