Kampania - "Książka życie buduje, alkohol rujnuje"

Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

 

Kampania lokalna z profilaktyką przeciwalkoholową

„Książka życie buduje, alkohol rujnuje”.

 

 

Profilaktyka w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi jest działaniem zmierzającym do zapobiegania niepożądanym zjawiskom społecznym, polegającym na promowaniu zdrowia fizycznego, somatycznego i psychicznego, oraz szerzenie pozytywnych postaw moralnych. Profilaktyka wyznaje zasadę lepiej zapobiegać niż leczyć. Bardzo ważną kwestią jest wiek inicjacji alkoholowej, im młodszy organizm używa substancji psychoaktywnych tym bardziej poważne są jego negatywne skutki, i oczywiście pojawienie się uzależnienia od alkoholu.

 

Żeby zapobiegać a nie leczyć, proponujemy przygodę z książką, w ramach tej propozycji mieści się kampania lokalna w gminie Sławoborze zorganizowana w dniu 02.04.2017r. do chwili obecnej, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu. Literatura jeśli jest wybrana do czytania bez narzucana odgórnie, może wnieść wiele pożytecznego aspektu dla młodego człowieka, dla jego funkcjonowania w świecie społecznym, a także w odkrywaniu i kreowaniu własnej tożsamości. Książka to zbiór informacji, z niej dowiadujemy się o potrzebach, motywach i zachowaniach innych ludzi, oraz o wartościach i zasadach funkcjonowania grup społecznych. Dzięki literaturze możemy odkrywać własne preferencje, zdolności, potrzeby , lęki, itp. Przez uświadomienie sobie tego co kiedyś było w nas nieznane, w pobudzeniu do refleksji nad sobą tworzy się wiedza o sobie, która jest bardzo potrzebna do kształtowania tożsamości. Im wcześniej tym lepiej.

 

W świecie nadmiaru informacyjnego, gdzie jesteśmy bombardowani obrazkami z ekranów telewizora , internetu i kolorowej prasy i życia pod presją czasu, doznajemy chaosu, spotykamy się z trudnościami rozumienia świata i siebie. To wszystko oddziałuje na nasze emocje, które często zaburzają nasz sens bytu. Może warto zatrzymać się, powiedzieć STOP – wchodzę w świat książki, w którym łatwiej zinterpretować zachowania innych i swoje.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu jest do dyspozycji mieszkańców zbiór książek, które można dobrowolnie sobie wziąć, przeczytać i przekazać dalej. Żeby ułatwić sobie czytanie proponujemy w ramach kampanii zakładki do książek, którymi można się częstować w siedzibie Ośrodka. Właśnie te zakładki są ważnym elementem profilaktycznym, gdyż z jednej strony jest hasło propagujące czytanie książek, a z drugiej o szkodliwym wpływie alkoholu na organizm człowieka. Zakładki zostały również przekazane do Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy i Ośrodków Zdrowia.

 

Zapraszamy więc do częstowania się profilaktyką :)

 

 

 

Justyna Lasota – Wasicka

 

Kierownik GOPS w Sławoborzu

 

Odsłony: 3449