JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Pomoc dla Ukrainy

Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2022
Pomoc dla Ukrainy - symbol graficzny
Pomoc dla Ukrainy - symbol graficzny

 

Informujemy, że zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla potrzebujących z Ukrainy (wg listy!) odbywa się w punkcie On-Eko ul. Krzyżowa 6a w Sławoborzu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-18 i w soboty od 12:00 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

 

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

 

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 

Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy
 • Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

 

 

Harmonogram spotkań ze specjalistami w marcu 2022

Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2022

 

Grafika ilustracyjna
Grafika ilustracyjna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu przedstawia harmonogram spotkań ze specjalistami w marcu 2022 r.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Sławoborze jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8

W każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00

W każdą środę w godzinach od 11:00 do 15:00

tel. 94 36 47 559

 

Harmonogram spotkań z psychologiem

prowadząca: Agnieszka Głowińska

 

Umawianie wizyt telefonicznie przez pracownika socjalnego - tel. 94 36 47 564

 

 

Harmonogram spotkań - terapia uzależnień

prowadząca: Bogusława Bachorska

 

    1. 03.03.2022 (czwartek) - od 8:00 - 10:30
    2. 10.03.2022 (czwartek) - od 14:00 - 16:00
    3. 18.03.2022 (piątek) - od 8:00 - 9:30

 

Spotkania z terapeutą uzależnień odbywają się w siedzibie GOPS Sławoborze przy ul. Leśnej 1a

 

 

Calendar vector created by stories - www.freepik.com

Program Psychologiczno – terapeutyczny dla Ofiar Przemocy w Gminie Sławoborze na lata 2022 - 2026

Opublikowano: piątek, 25, luty 2022

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  2021r. poz. 1249) w art. 6 ust. 2 pkt 2 uwzględnia zadania do realizacji z zakresu przeciwdziałania przemocy przez organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego dotyczące prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców. Z uwagi na powyższe ważne jest opracowanie i prowadzenie programów dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc.

Przemoc przybiera różne formy i jest często długotrwałym procesem charakteryzującym się powtarzalnością. Rzadko jest jednorazowym epizodem. Głównie zdarzenia przemocowe z czasem przybierają na sile i są zależne bezpośrednio od człowieka – sprawcy. Dochodzi tu zawsze do zaburzenia równowagi sił pomiędzy ofiarą a sprawcą (dominacja – uległość).

Wyróżniamy różne formy przemocy w zależności od zachowań sprawcy:

1. Przemoc fizyczna – działania związane z bezpośrednim użyciem siły, nastawione na bezpośrednie uszkodzenia ciała, np. szturchanie, popychanie, odpychanie, ciągnięcie za włosy, uszy, przytrzymywanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy. Ich skutkiem mogą być opuchlizny, zwichnięcia, złamania, siniaki, rany cięte, kłute, poparzenia (papierosowe, od pogrzebacza, żelazka), obrażenia wewnętrzne. Przemoc ta jest najbardziej widoczna, trudna do ukrycia.

2. Przemoc psychiczna (emocjonalna) – jest najczęstsza forma przemocy, trudna do udowodnienia, zazwyczaj dotyczy długiego okresu czasu. Głównie ma na celu zniszczenie i pozbawienie ofiary poczucia własnej wartości. Często zaczyna się niepostrzeżenie, początkowo nie jest dostrzegana nawet przez osoby jej doznające. Zaczyna się od ignorowania potrzeb ofiary, zazdrości, kontrolowania, krytykowania jej poglądów, wyglądu, ograniczania kontaktów z bliskimi, a kończy się na groźbach, oczernianiu, oskarżaniu, upokarzaniu, szantażowaniu.

3. Przemoc materialna (ekonomiczna) – charakteryzuje się całkowitym uzależnieniem  finansowym ofiary od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie
własności, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka, uniemożliwianie dostępu do wspólnych środków finansowych i dóbr materialnych.

4. Przemoc seksualna – jest to każda forma aktywności seksualnej, na którą druga osoba nie wyraziła zgody nazywana też molestowaniem seksualnym, gwałtem czy nadużyciem. Przemoc seksualna w przypadku nieletnich związana jest głównie z angażowaniem ich w aktywność seksualną (np. prezentowanie dziecku treści pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm, krytykowanie zachowań seksualnych).

5. Zaniedbywanie – najczęściej ta forma przemocy jest stosowana przez dorosłych wobec dzieci
i polega na braku zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych ofiary powodujących pogorszenie stanu zdrowia również psychicznego jak i zaburzenia rozwoju. Zaniedbywanie może objawiać się następującymi zachowaniami sprawcy: odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania rozwojem dziecka, sytuacją życiową, problemami, stanem zdrowia, higieną, potrzebami żywieniowymi, ubiorem, pozostawianie dziecka bez opieki, nie zapewnianie mu schronienia, bezpieczeństwa, opieki medycznej (m.in. szczepień ochronnych, opieki stomatologicznej).


3. „Program psychologiczno - terapeutyczny dla ofiar przemocy w Gminie Sławoborze” zawiera propozycje działań psychologicznych, edukacyjnych a także terapeutycznych. Skierowany jest dla osób doznających wszystkich rodzajów krzywdzenia (fizycznego, emocjonalnego, ekonomicznego, seksualnego oraz zaniedbania). Program szczególną uwagę poświęca dzieciom i kobietom z rodzin z problemem alkoholowym dotkniętym różnymi formami zachowań przemocowych. Do Programu nie będą rekrutowane osoby niebędące mieszkańcami Gminy Sławoborze.

 

Cel główny Programu:

- udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie,
- zapewnianie bezpieczeństwa poprzez działania nakierowane na naukę i trening zachowań wspomagających zatrzymanie doznawania przemocy takich jak np. zwiększenie świadomości praw osobistych, nauka asertywności, zwiększenie poczucia własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji z dziećmi w rodzinach dotkniętych przemocą, uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy, uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego.

Ponadto Program zapewnia indywidualne wsparcie socjalne w tym pomoc w uzyskaniu świadczeń, dokumentów, w rozwiązywaniu codziennych problemów, rozmowy na temat tego, czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje, jakie są możliwe rodzaje wsparcia, informowanie
o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informowanie o procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową.

 

Program adresowany jest do:

• osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie,
• osób zgłaszających się dobrowolnie lub skierowanych przez instytucje.

 

Zasady uczestnictwa w Programie:

• Pisemne zgłoszenie swojego uczestnictwa w Programie.
• Udział w spotkaniach (informowanie o planowanych nieobecnościach).
• Podpisanie zgody na kontaktowanie się pracownika Programu z instytucjami i rodziną.

Tematyka spotkań będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika i jego problemów. Udział w Programie jest bezpłatny.

 

Zakładane rezultaty Programu:

Zakłada się, że realizowany Program psychologiczno – terapeutyczny doprowadzi do utrwalenia zmiany postaw i zachowań, które przyczynią się do zatrzymania przemocy w rodzinie.

Realizatorem Programu są Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sławoborzu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 

Źródła finansowania:

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie będzie finansowany z budżetu Gminy Sławoborze.

Program został przygotowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborze.
Działania w programie wpisują się w realizację Gminnego i Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Sławoborze.

 

 

Zapytanie cenowe - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS Sławoborze

Opublikowano: czwartek, 17, luty 2022
Logo GOPS Sławoborze
Logo GOPS Sławoborze

 

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące:

REALIZACJI USŁUG Z ZAKRESU:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS Sławoborze

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWOBORZU,

od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)

 

 

Odbiór żywności w ramach realizacji Podprogramu 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Opublikowano: czwartek, 17, luty 2022
Logo - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Logo - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że rozpoczął się proces wydawania skierowań do odbioru żywności w ramach realizacji Podprogramu 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Skierowanie wydawane będzie po spełnieniu warunków, czyli nieprzekroczeniu kryterium dochodowego (Art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej), podwyższonego o 220%, dla osoby w rodzinie tj. 1320 zł lub samotnie gospodarującej tj. 1707,20 zł za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Wszelkie informacje dotyczące wydania skierowań można uzyskać u pracowników socjalnych w GOPS w Sławoborze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka i pod numerem 94 36 47 564.

 

 UWAGA !!! ZMIANA TERMINU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI !!!

 

UWAGA!!! SKIEROWANIA do odbioru żywności WYDAWANE BĘDĄ DO dnia 02.03.2022 r. w GOPS w Sławoborzu.

 

Żywność wydawana będzie za okazaniem ważnego skierowania z GOPS w dniu 04.03.2022r. o godz. 11:00 w remizie strażackiej - OSP Sławoborze ul. Białogardzka 10.

 

Logotyp Kościoła Starokatolickiego w Polsce
Logotyp Kościoła Starokatolickiego w Polsce

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

Opublikowano: czwartek, 17, luty 2022
Grafika ilustracyjna
Grafika ilustracyjna

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny

INFORMACJA O NABORZE (PDF)

 

 

Business vector created by katemangostar - www.freepik.com

Odbiór żywności w ramach realizacji Podprogramu 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Opublikowano: wtorek, 15, luty 2022
Logo GOPS Sławoborze
Logo GOPS Sławoborze

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu informuje, że rozpoczął się proces wydawania skierowań do odbioru żywności w ramach realizacji Podprogramu 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Skierowanie wydawane będzie po spełnieniu warunków, czyli nie przekroczenia  kryterium dochodowego (Art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej), podwyższonego o 220%, dla  osoby w rodzinie tj. 1 320,00 zł lub samotnie gospodarującej tj. 1 707,20 zł za miesiąc poprzedzający wydanie skierowania.

Wszelkie informacje dotyczące wydania skierowań można uzyskać u pracowników socjalnych w GOPS Sławoborze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka i pod numerem 94 36 47 564.

 

Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze - Zaproszenie

Opublikowano: czwartek, 03, luty 2022
Logo GOPS Sławoborze
Logo GOPS Sławoborze

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zaprasza seniorów do udziału w projekcie socjalnym „Aktywni seniorzy w gminie Sławoborze - edycja VI - 2022 rok”.

Spotkania w lutym 2022 roku odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu o godzinie 10:00- tej, w dniach:

 

 • 09.02.2022 roku – warsztaty z psychologiem Panem Jackiem Pawłowskim
 • 15.02.2022 roku – Zumba
 • 22.02.2022 roku – Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne.