Lokalna Kampania „Reaguj na Przemoc” 2016

Opublikowano: wtorek, 30, sierpień 2016

W ramach profilaktyki dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w dniu 27.08.2016 r. podczas obchodów Dożynek Gminnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu zorganizował Kampanię „Reaguj na Przemoc”. Skierowana była do każdej grupy wiekowej, dominowała jednakże grupa bardzo młodych osób.


Badania nad skutecznością programów profilaktycznych prowadzone na całym świecie wskazują jednoznacznie, że szanse na uzyskanie wymiernych efektów działań profilaktycznych są większe, gdy ich adresatami są młodsi1. Dlatego też, przy stoisku GOPS-u podejmowaliśmy dużo działań dla dzieci i młodzieży, oczywiście nie zapominając o dorosłych, można było uzyskać wiele informacji dotyczących zachowań i reakcji, gdy jesteśmy świadkami przemocy, lub gdy jej doświadczamy. Przemoc zaczyna się czasami od małych gestów, czynów – narzucania woli, poniżania.  Rozdysponowywane ulotki pt.”Reaguj na Przemoc” informowały, iż nie należy czekać na dalszy bieg wydarzeń przemocowych, tylko należy działać, zgłosić do odpowiednich służb pomocowych, a jeśli jest się świadkiem przemocy w rodzinie, to również należy poinformować policję lub osoby które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w danej społeczności lokalnej – gminie.

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych


 

 

W celu budowania pozytywnych zachowań, wspieranie dobrej i wartościowej sfery życia, czyli bez przemocy, jakim są zachowania pozytywne w stosunku do drugiej osoby, wywołujące w dziecku zadowolenie i radość, wzmocnienie wewnętrzne oraz zachowanie dystansu do samego siebie, realizowane były następujące działania:

 

  • każdy chętny młody uczestnik otrzymał kwiat wytworzony z balonów,

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych


 

 

  • jeśli ktoś odznaczał się choć małą dozą cierpliwości, żeby móc zastygnąć w bezruchu przez 10 minut, otrzymywał swój portret (możliwe, że wesoły:-)),

 

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

  • można było kolorować wcześniej przygotowane rysunki, a potem poczęstować się drobną słodkością,

 

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

  • jeśli chciałeś zmienić swoją twarz to chętnie według wybranego wzoru została ona pomalowana,

 

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

  • zainteresowane osoby zabawami ruchowymi zaprosiliśmy do zabawy z chustą „KLANZA”,

 

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

  • Klaun zapraszał dzieci z rodzicami do robienia gigantycznych baniek mydlanych.

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

 

Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych
Fotografia wykonana podczas obchodów Dożynek Gminnych

Kampania miała na celu budowanie pozytywnych relacji oraz więzi wśród rodziny i lokalnej społeczności.

 

 

Odsłony: 3269